DISRAELI DOCUMENTS

Vittorio Adorni - 1972 postcard

Vittorio Adorni - postcard 1972 scan 1 main image

Vittorio Adorni, xxx, xxx -