DISRAELI DOCUMENTS

Moreno Argentin - 1993 postcard

Moreno Argentin - postcard 1993 scan 1 main image

Moreno Argentin, xxx, xxx -